2010-069

År: 2010     Arkivkode: 316

Norsk Journalistlags medlemmer i P¤ Radio Hele Norge AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
P4 Radio Hele Norge AS

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

16. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

55 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

25. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

30. juni 2010 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

49

Mekling berammet:

30. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

25. juni 2010

Meklingsfrist:

1. juli 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 28. juni 2010 kl. 19:57

Saken ble opprettet: 17.juni 2010 kl. 09:31

Gå tilbake til rikssaker