2010-070

År: 2010     Arkivkode: 344

Energiavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS Bedrift

Mekler:

Wenche Elisabeth Arntzen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

15. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

2614 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

1. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

10. september 2010 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

497

Mekling berammet:

8., 9. og 10. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

1. september 2010

Meklingsfrist:

10. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. september 2010 kl. 02:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Partene har frist til å meddele om de aksepterer forhandlingsløsningen til 08. oktober 2010.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:22

Saken ble opprettet: 17.juni 2010 kl. 09:36

Gå tilbake til rikssaker