2010-071

År: 2010     Arkivkode: 344

Energiavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS Bedrift

Mekler:

Wenche Elisabeth Arntzen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

15. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

180

Plassfratredelse mottatt:

3. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

10. september fra arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

11

Mekling berammet:

8., 9. og 10. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

3. september 2010

Meklingsfrist:

10. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. september 2010 kl. 02:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklingsmannens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Partene har frist til å meddele om de aksepterer forhandlingsløsningen til 08. oktober 2010.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:23

Saken ble opprettet: 17.juni 2010 kl. 09:47

Gå tilbake til rikssaker