2010-074

År: 2010     Arkivkode: 316

Overenskomst mellom Det Norske Veritas og Veritas Funksjonærforening

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Veritas Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Det Norske Veritas

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Forbud nedlagt/sendt:

24. juni 2010

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 9. august 2010 kl. 13:10

Saken ble opprettet: 25.juni 2010 kl. 11:06

Gå tilbake til rikssaker