2010-076

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10 Helse

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Radiografforbund og Det Norske Maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

25. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 1900 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

9. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

15. september 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

11 medlemmer

Mekling berammet:

14. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. september 2010

Meklingsfrist:

15. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. september 2010 kl. 05:20

Resultat
Partene nådde frem til en forhandlingsløsning for Vestre Viken HF og meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka for Oslo Universitetssykehus HF. Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:25

Saken ble opprettet: 28.juni 2010 kl. 19:52

Gå tilbake til rikssaker