2010-077

År: 2010     Arkivkode: 311

Kabelmontøroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

27. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

27

Plassfratredelse mottatt:

27. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

4. september 2010 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

27 medlemmer

Mekling berammet:

3. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

27. august 2010

Meklingsfrist:

4. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. september 2010 kl. 22:45

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Arbeidsgivernes representanter meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstakernes representant meddelte at de anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:26

Saken ble opprettet: 28.juni 2010 kl. 19:55

Gå tilbake til rikssaker