2010-078

År: 2010     Arkivkode: 312

Virksomheter i Boligsamvirket

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Samfo

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

29. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

402 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

13. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

21. september 2010 fra arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

127 medlemmer

Mekling berammet:

20. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

13. september 2010

Meklingsfrist:

21. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. september 2010 kl. 00:15

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:27

Saken ble opprettet: 2.juli 2010 kl. 13:59

Gå tilbake til rikssaker