2010-079

År: 2010     Arkivkode: 312

Hovedavtale/Hovedtariffavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Skolenes Landsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

29. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

4877 medlemmer. Fra 22. oktober 2010: 37 medlemmer av Skolenes Landsforbund.

Plassfratredelse mottatt:

18. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

23. oktober 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

310 medlemmer

Mekling berammet:

19. og 22. oktober 2010

Krav om avsluttet mekling:

18. oktober 2010

Meklingsfrist:

23. oktober 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

22. oktober 2010 kl. 23:30

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:27

Saken ble opprettet: 2.juli 2010 kl. 14:01

Gå tilbake til rikssaker