2010-080

År: 2010     Arkivkode: 315

Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

29. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 400 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

18. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

22. oktober 2010 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

58 medlemmer

Mekling berammet:

19. og 22. oktober 2010

Krav om avsluttet mekling:

18. oktober 2010

Meklingsfrist:

23. oktober 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

22. oktober 2010 kl. 23:30

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:28

Saken ble opprettet: 2.juli 2010 kl. 14:04

Gå tilbake til rikssaker