2010-082

År: 2010     Arkivkode: 312

Overenskomst for ansatte i AUF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Mekler:

Reidun Wallevik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juli 2010

Forbud nedlagt/sendt:

4. juli 2010

Plassoppsigelse antall:

23

Plassfratredelse mottatt:

7. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

14. september 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

30

Mekling berammet:

13. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

7. september 2010

Meklingsfrist:

14. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. september 2010 kl. 16:15

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:29

Saken ble opprettet: 9.juli 2010 kl. 10:11

Gå tilbake til rikssaker