2010-086

År: 2010     Arkivkode: 315

Hovedtariffavtalen KA

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. august 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

20. august 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 1300 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

20. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

25. september 2010 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

92 medlemmer

Mekling berammet:

23. og 24. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

20. september 2010

Meklingsfrist:

25. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. september 2010 kl. 02:30

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:32

Saken ble opprettet: 24.august 2010 kl. 09:36

Gå tilbake til rikssaker