2010-089

År: 2010     Arkivkode: 315

Hovedavtalen KA

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Kateketforeningen

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. august 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

24. august 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 250 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

20. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

25. september 2010 kl 06.00.

Plassfratredelse antall:

3 medlemmer

Mekling berammet:

23. og 24. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

20. september 2010

Meklingsfrist:

25. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. september 2010 kl. 02:30

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:34

Saken ble opprettet: 24.august 2010 kl. 13:27

Gå tilbake til rikssaker