2010-093

År: 2010     Arkivkode: 311

Luftfartsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. september 2010

Forbud nedlagt/sendt:

23. september 2010

Plassoppsigelse antall:

589 Plassoppsigelsen omfatter også 216 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

15. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

21.oktober 2010ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

355 medlemmer

Mekling berammet:

20. oktober 2010

Krav om avsluttet mekling:

15. oktober 2010

Meklingsfrist:

21. oktober 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. oktober 2010 kl. 13:55

Resultat
Under ledelse av meklingsmannen oppsto det enighet mellom partene om endringer i tariffavtalen, slik som inntatt i vedlegg 1 og 2. Arbeidstakerne opplyste at vedlegg 1 og 2 ville bli sendt til uravstemming.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:36

Saken ble opprettet: 24.september 2010 kl. 09:08

Gå tilbake til rikssaker