2010-097

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomst for Blindeforbundet, Oslo Kino AS, Hero Norge AS, SF Kino Stavanger/Sandnes AS, Flyktningestiftelsen og Aurora Kino AS.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. oktober 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

13. oktober 2010

Plassoppsigelse antall:

433

Plassfratredelse mottatt:

5. november 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

11. november 2010 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

61 medlemmer.

Mekling berammet:

10. november 2010

Krav om avsluttet mekling:

5. november 2010

Meklingsfrist:

11. november 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. november 2010 kl. 02:00

Resultat
Riksmeklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:39

Saken ble opprettet: 13.oktober 2010 kl. 14:27

Gå tilbake til rikssaker