2010-098

År: 2010     Arkivkode: 316

Kollektivavtale mellom Norsk Flygerforbund og West Air Sweden for flygere som arbeider i West Air Sweden AB Norge Filial

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norges Flygerforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
West Air Sweden

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. desember 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

2. desember 2010

Plassoppsigelse antall:

21 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

13. desember 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

18. desember 2010 kl 15.00

Plassfratredelse antall:

21 medlemmer

Mekling berammet:

17. og 18. desember 2010

Krav om avsluttet mekling:

13. desember 2010

Meklingsfrist:

18. desember 2010 kl. 15:00

Mekling avsluttet:

18. desember 2010 kl. 18:00

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.Se sak 2010-98

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:39

Saken ble opprettet: 10.desember 2010 kl. 12:08

Gå tilbake til rikssaker