2010-099

År: 2010     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2010. Overenskomst mellom BNF og NHO Luftfart/BN for flygere i Bristow Norway AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. desember 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Forbud nedlagt/sendt:

17. desember 2010

Plassoppsigelse antall:

34 medlemmer

Mekling berammet:

16. og 17. januar 2011

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 14. januar 2011 kl. 10:44

Saken ble opprettet: 23.desember 2010 kl. 11:21

Gå tilbake til rikssaker