Riksmekleren logo

Meny

2011-008

År: 2011     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, Forskerforbundet, Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2011

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2011

Plassoppsigelse antall:

ca 10.000 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2011

Plassfratredelse iverksettelse:

25. mai 2011 kl 06.00.

Plassfratredelse antall:

340 medlemmer

Mekling berammet:

5. og 24. mai 2011

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2011

Meklingsfrist:

25. mai 2011 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2011 kl. 21:30

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 20. desember 2017 kl. 15:11

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker