Riksmekleren logo

Meny

2012-011

År: 2012     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

26. april 2012

Plassoppsigelse antall:

30179 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

Torsdag 24. mai 2012 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

2200 medlemmer

Mekling berammet:

2. mai 2012

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2012

Meklingsfrist:

24. mai 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2012 kl. 24:00

Resultat
Arbeidstakerorganisasjonene fant ikke å ville fortsette meklingen etter utløpstidspunkt kl 24.00.

Konflikt

Streik iverksatt:

24. mai 2012

Mekling gjenopptatt:

1. juni 2012

Mekling avsluttet:

7. juni 2012 kl. 17:00

Resultat fra konflikten
Etter frivillig mekling 1. og 2. juni 2012: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. LO Stat sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. juni 2012 kl. 15.00. YS Stat sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. juni 2012 kl. 15.00. Unio forkastet forslaget. Etter frivillig mekling 7. juni 2012: Mekler la frem vedlagte forslag til enighetsprotokoll som begge parter undertegnet.

Konflikt avsluttet:

7. juni 2012

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:58

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker