Riksmekleren logo

Meny

2012-015

År: 2012     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Norsk Diakonforbund, Presteforeningen og Forskerforbundet.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Reidun Wallevik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2012

Forbud nedlagt/sendt:

27. april 2012

Plassoppsigelse antall:

ca. 123 400 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2012

Plassfratredelse antall:

5726 medlemmer

Mekling berammet:

2. mai 2012

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2012

Meklingsfrist:

24. mai 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2012 kl. 04:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

24. mai 2012

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2012

Mekling avsluttet:

5. juni 2012 kl. 21:50

Resultat fra konflikten
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 5. juli 2012 kl. 12.00.

Konflikt avsluttet:

5. juni 2012

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 08:12

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker