2012-028

År: 2012     Arkivkode: 311

Transportoverenskomsten - avtale 377 og Bussbransjeavtalen - avtale 501

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Transport

Mekler:

Nils Dalseide, avtale 501 og Carl Petter Martinsen, avtale 377

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. mai 2012

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2012

Plassoppsigelse antall:

4881 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 76 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Mottatt 29. mai 2012 for avtale 377, gods: 14 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

21. mai 2012 ved arbeidstidens begynnelse.For avtale 377, gods: 14. juni 2012 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

786 medlemmer. Fra 24. mai 1009 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 57 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområdet. Fra 14. juni 2012: For avtale 377, gods: 14 medlemmer.

Mekling berammet:

18., 19. og 20. mai 2012 og 11. juni 2012

Krav om avsluttet mekling:

11. mai 2012

Meklingsfrist:

21. mai 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. juni 2012 kl. 22:00

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som de vil sende ut til avstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 20. juni 2012 kl. 12.00. Under meklingen 11.juni 2012 nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. juni 2012 kl. 12.00.

Bussbransjeavtalen: Godkjent. Transportoverenskomsten: Godkjent.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 08:29

Saken ble opprettet: 5.mai 2012 kl. 15:57

Gå tilbake til rikssaker