2012-030

År: 2012     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 5 Nettbuss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. mai 2012

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2012

Plassoppsigelse antall:

2588 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

21. mai 2012 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

429 medlemmer. Fra 24. mai: 687 medlemmer

Mekling berammet:

18., 19. og 20. mai 2012

Krav om avsluttet mekling:

11. mai 2012

Meklingsfrist:

21. mai 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. mai 2012 kl. 03:00

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som de vil sende ut til avstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 20. juni 2012 kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 08:43

Saken ble opprettet: 5.mai 2012 kl. 16:05

Gå tilbake til rikssaker