2012-031

År: 2012     Arkivkode: 314

Bussbransjeavtalen og Transportoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Transport

Mekler:

Nils Dalseide, bussbransjeavtalen og Carl Petter Martinsen, transportoverenskomsten

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. mai 2012

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2012

Plassoppsigelse antall:

4983 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 203 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

21. mai 2012 fra arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

676 medlemmer. Omfatter også 49 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 24. mai: 914 medlemmer.

Mekling berammet:

18., 19. og 20. mai 2012 og 11. juni 2012

Krav om avsluttet mekling:

11. mai 2012

Meklingsfrist:

21. mai 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. juni 2012 kl. 22:00

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som de vil sende ut til avstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 20. juni 2012 kl. 12.00. Under meklingen 11. juni 2012 nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. juni 2012 kl. 12.00.

Bussbransjeavtalen: Godkjent. Transportoverenskomsten: Godkjent.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 08:49

Saken ble opprettet: 5.mai 2012 kl. 16:12

Gå tilbake til rikssaker