2012-057

År: 2012     Arkivkode: 314

Parkeringsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. mai 2012

Forbud nedlagt/sendt:

25. mai 2012

Plassoppsigelse antall:

10 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

4. juni 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

12. juni 2012

Plassfratredelse antall:

10 medlemmer

Mekling berammet:

11. juni 2012

Krav om avsluttet mekling:

4. juni 2012

Meklingsfrist:

12. juni 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. juni 2012 kl. 02:30

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker svarer senest 6. juli 2012.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 09:42

Saken ble opprettet: 25.mai 2012 kl. 14:24

Gå tilbake til rikssaker