2012-074

År: 2012     Arkivkode: 312

Overenskomst for Miljøvirksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Maskinentreprenørenes Forbund

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. juni 2012

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2012

Plassoppsigelse antall:

307 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

16. august 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

24. august 2012 fra arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

231 medlemmer. Fra 28. august 2012: 31 medlemmer.

Mekling berammet:

23. august 2012

Krav om avsluttet mekling:

16. august 2012

Meklingsfrist:

24. august 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. august 2012 kl. 23:30

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 09:57

Saken ble opprettet: 3.juli 2012 kl. 10:11

Gå tilbake til rikssaker