2012-078

År: 2012     Arkivkode: 314

Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sykepleierforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. juli 2012

Forbud nedlagt/sendt:

23. juli 2012

Plassoppsigelse antall:

187 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

17. august 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

22. august 2012 kl. 00.00.

Plassfratredelse antall:

187 medlemmer.

Mekling berammet:

21. august 2012

Krav om avsluttet mekling:

17. august 2012

Meklingsfrist:

22. august 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

22. august 2012 kl. 05:15

Resultat
Under meklinga nådde partene ? med meklerens mellomkomst ? fram til en forhandlingsløsning som ligger som vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker anbefalte forhandlingsløsningen. NSF vil sørge for videre relevant saksgang, med svarfrist 6. september 2012 kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 09:59

Saken ble opprettet: 24.juli 2012 kl. 09:02

Gå tilbake til rikssaker