2012-079

År: 2012     Arkivkode: 311

457 Avisbudavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. september 2012

Forbud nedlagt/sendt:

4. september 2012

Plassoppsigelse antall:

1222 medlemmer. Mottatt 14.09.12: 1 medlem. Mottatt 19.09.12: 10 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 28 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Mottatt 14.09.12: 4 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

19. september 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

25. september 2012 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

1187 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 28 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

24. september 2012

Krav om avsluttet mekling:

19. september 2012

Meklingsfrist:

25. september 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. september 2012 kl. 23:55

Resultat
Riksmekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 10:00

Saken ble opprettet: 4.september 2012 kl. 08:47

Gå tilbake til rikssaker