2012-082

År: 2012     Arkivkode: 314

Flykabinavtalen (avtalenr. 442)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norwegian Kabinforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart/Norwegian Air Shuttle ASA

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. september 2012

Forbud nedlagt/sendt:

18. september 2012

Plassoppsigelse antall:

1066 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

5. oktober 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

10. oktober 2012 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

836 medlemmer.

Mekling berammet:

8. og 9. oktober 2012

Krav om avsluttet mekling:

5. oktober 2012

Meklingsfrist:

10. oktober 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. oktober 2012 kl. 02:20

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 10:03

Saken ble opprettet: 19.september 2012 kl. 09:08

Gå tilbake til rikssaker