2014-023

År: 2014     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2014

Plassoppsigelse antall:

30979 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2014

Plassfratredelse iverksettelse:

26. mai 2014 kl. 06.00.

Plassfratredelse antall:

3304 medlemmer

Mekling berammet:

5., 12., 22., 23., 24. og 25. mai 2014

Krav om avsluttet mekling:

20. mai 2014

Meklingsfrist:

26. mai 2014 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. mai 2014 kl. 08:20

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Staten v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet aksepterte forslaget. LO Stat, YS Stat og Unio anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til fredag 20. juni kl. 12.00. Akademikerne aksepterte forslaget.

Godkjent.

Sist oppdatert: 20. desember 2017 kl. 08:40

Saken ble opprettet: 5.mai 2014 kl. 12:47

Gå tilbake til rikssaker