2014-027

År: 2014     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Reidun Wallevik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2014

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2014

Plassoppsigelse antall:

125398 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2014

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved arbeidstidens begynnelse 26. mai 2014.

Plassfratredelse antall:

6215 medlemmer. Utdanningsforbundet, fra 1. juli 2014, 36 medlemmer.

Mekling berammet:

5., 15., 20., 21., 22., 23., 24. og 25. mai 2014

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2014

Meklingsfrist:

26. mai 2014 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. mai 2014 kl. 07:55

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.

Alle forbund godkjente forslaget, bortsett fra Utdanningsforbundet. Der ble forslaget forkastet.

Konflikt

Streik iverksatt:

1. juli 2014

Streik opptrapping:

Utdanningsforbundet: 5430 medlemmer fra 11. august 2014.Utdanningsforbundet: 2263 medlemmer fra 21. august 2014.Utdanningsforbundet: 851 medlemmer fra 2. september 2014.

Konflikt avsluttet:

1. september 2014

Sist oppdatert: 20. desember 2017 kl. 08:43

Saken ble opprettet: 5.mai 2014 kl. 13:09

Gå tilbake til rikssaker