Riksmekleren logo

Meny

2014-031

År: 2014     Arkivkode: 348

Oslo Kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo Kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

2. mai 2014

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2014

Plassoppsigelse antall:

ca. 11000 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2014

Plassfratredelse iverksettelse:

26. mai 2014 kl. 06.00.

Plassfratredelse antall:

542 medlemmer

Mekling berammet:

6. mai 2014

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2014

Meklingsfrist:

26. mai 2014 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2014 kl. 10:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Alle forbund godkjenner forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:58

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker