2016-112

År: 2016     Arkivkode: 315

Renovasjonsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileier-forbund

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Mekling berammet:

8. februar 2017

Mekling avsluttet:

9. februar 2017 kl. 00:50

Resultat
Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Sist oppdatert: 20. desember 2017 kl. 15:01

Saken ble opprettet: 14.desember 2016 kl. 08:28

Gå tilbake til rikssaker