2016-113

År: 2016     Arkivkode: 325

Overenskomstopprettelse Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta og Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. desember 2016

Forbud nedlagt/sendt:

14. desember 2016

Plassoppsigelse antall:

13 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

26. januar 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

31. januar kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

9 medlemmer.

Mekling berammet:

31. januar 2017

Krav om avsluttet mekling:

26. januar 2017

Meklingsfrist:

1. februar 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. februar 2017 kl. 01:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

1. februar 2017

Forhandling avsluttet:

3. februar 2017 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
Forhandlingsløsning

Konflikt avsluttet:

3. februar 2017

Sist oppdatert: 20. desember 2017 kl. 15:04

Saken ble opprettet: 14.desember 2016 kl. 12:03

Gå tilbake til rikssaker