2017-001

År: 2017     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved LHL

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. januar 2017

Forbud nedlagt/sendt:

9. januar 2017

Plassoppsigelse antall:

54 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

26. januar 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

1. februar 2017 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

7 medlemmer. Fra 6. februar 2017 ved arbeidstidens begynnelse: 2 medlemmer.

Mekling berammet:

31. januar 2017

Krav om avsluttet mekling:

26. januar 2017

Meklingsfrist:

1. februar 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. februar 2017 kl. 04:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 11:47

Saken ble opprettet: 10.januar 2017 kl. 09:15

Gå tilbake til rikssaker