2017-003

År: 2017     Arkivkode: 311

Overenskomst 299 Store Norske Spitsbergen Grubekompani as

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. januar 2017

Forbud nedlagt/sendt:

17. januar 2017

Plassoppsigelse antall:

63 medlemmer

Mekling berammet:

8. februar 2017

Resultat
Plassoppsigelsen trukket 25. januar 2017.

Sist oppdatert: 26. januar 2017 kl. 12:51

Saken ble opprettet: 17.januar 2017 kl. 14:24

Gå tilbake til rikssaker