2017-008

År: 2017     Arkivkode: 325

Akasia Barnehage AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. mars 2017

Plassoppsigelse antall:

Ca. 140 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

27. april 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved arbeidstidens begynnelse 5. mai 2017.

Plassfratredelse antall:

60 medlemmer.

Mekling berammet:

3. og 4. mai 2017

Krav om avsluttet mekling:

27. april 2017

Meklingsfrist:

5. mai 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

5. mai 2017 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

5. mai 2017

Streik opptrapping:

25 medlemmer fra 10. mai 2017. 15 medlemmer fra 18. mai 2017. 31 medlemmer fra 29. mai 2017.

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2017

Mekling avsluttet:

6. juni 2017 kl. 06:00

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene med meklerens mellomkomst fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstakerne vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 6. juli 2017 kl.12.00.

Konflikt avsluttet:

6. juni 2017

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 12:10

Saken ble opprettet: 28.april 2017 kl. 13:06

Gå tilbake til rikssaker