2017-010

År: 2017     Arkivkode: 322

Akasia Barnehager

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. mars 2017

Plassoppsigelse antall:

152 medlemmer. Fra 6. april 2017: 3 medlemmer. Fra 24. april 2017: 10 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

27. april 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

5. mai ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

60 medlemmer.

Mekling berammet:

3. og 4. mai 2017

Krav om avsluttet mekling:

27. april 2017

Meklingsfrist:

5. mai 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

5. mai 2017 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

5. mai 2017

Streik opptrapping:

35 medlemmer fra 10. mai 2017. 25 medlemmer fra 18. mai 2017. 36 medlemmer fra 29. mai 2017. 3 medlemmer fra 6. juni 2017.

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2017

Mekling avsluttet:

6. juni 2017 kl. 06:00

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene ? med meklerens mellomkomst ? fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 6. juli 2017 kl. 12.00. Godkjent.

Konflikt avsluttet:

6. juni 2017

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 12:16

Saken ble opprettet: 28.april 2017 kl. 13:31

Gå tilbake til rikssaker