2017-013

År: 2017     Arkivkode: 314

Opprettelse av overenskomst i Kreftforeningen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sykepleierforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Abelia

Mekler:

Jussi Erik Pedersen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2017

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2017

Plassoppsigelse antall:

19 medlemmer. Fra 6. juni 2017, 1 medlem. Fra 23. juni 2017, 1 medlem. Fra 21. juli 2017, 4 medlemmer. Fra 31. juli 2017, 2 medlemmer. Fra 31. august 2017, 2 medlemmer. Fra 13. september 2017, 2 medlemmer.

Mekling berammet:

16. og 18. mai 2017

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2017

Meklingsfrist:

19. mai 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. mai 2017 kl. 23:30

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

22. mai 2017

Streik opptrapping:

Fra 6. juni 2017, 1 medlem. Fra 7. juli 2017, 1 medlem. Fra 7. august 2017, 4 medlemmer. Fra 14. august 2017, 2 medlemmer. Fra 15. september 2017, 2 medlemmer. Fra 28. september 2017, 2 medlemmer.

Forhandling avsluttet:

2. oktober 2017 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
Forhandlingsløsning

Konflikt avsluttet:

2. oktober 2017

Sist oppdatert: 28. januar 2018 kl. 21:05

Saken ble opprettet: 5.mai 2017 kl. 11:38

Gå tilbake til rikssaker