2017-016

År: 2017     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 9 Øvrige: AIM Norway AS, Broadnet AS, Geomatikk AS, Relacom AS og Mediq AS.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Tjenestemannslag og EL & IT forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Richard Saue

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mai 2017

Forbud nedlagt/sendt:

1. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

1320 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

9. juni 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

16. juni 2017 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

428 medlemmer.

Mekling berammet:

15. juni 2017

Krav om avsluttet mekling:

9. juni 2017

Meklingsfrist:

16. juni 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. juni 2017 kl. 08:30

Resultat
Meklerne framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 12:26

Saken ble opprettet: 2.juni 2017 kl. 10:26

Gå tilbake til rikssaker