2017-017

År: 2017     Arkivkode: 322

Falck brann og redningstjeneste ved Bodø lufthavn

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. juni 2017

Plassoppsigelse utløp:

7. juli 2017

Forbud nedlagt/sendt:

22. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

19 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

5. juli 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

10. juli 2017 kl. 10.00

Plassfratredelse antall:

9 medlemmer

Mekling berammet:

7. juli 2017

Krav om avsluttet mekling:

3. juli 2017

Meklingsfrist:

8. juli 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

8. juli 2017 kl. 02:15

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Under meklinga nådde partene ? med meklerens mellomkomst ? fram til en forhandlingsløsning. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 12:26

Saken ble opprettet: 27.juni 2017 kl. 13:06

Gå tilbake til rikssaker