2017-019

År: 2017     Arkivkode: 314

Overenskomst 494 mellom NHO/NHO Luftfart/Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden (SAS) på den ene side og YS/Parat/ScanNor Flygerforening (SNF) på den annen side.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
ScanNor Flygerforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. august 2017

Forbud nedlagt/sendt:

25. august 2017

Plassoppsigelse antall:

230 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

6. september 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

10. september 2017 kl. 24.00.

Plassfratredelse antall:

1 medlem.Fra 14. september kl. 00.00 - 87 medlemmer. Fra 15. september kl. 00.00 - 23 medlemmer. Fra 16. september kl. 00.00 - 92 medlemmer.

Mekling berammet:

9. og 10. september 2017

Krav om avsluttet mekling:

6. september 2017

Meklingsfrist:

11. september 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. september 2017 kl. 07:45

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

11. september 2017

Streik opptrapping:

Fra 14. september kl. 00.00 - 87 medlemmer. Fra 15. september kl. 00.00 - 23 medlemmer. Fra 16. september kl. 00.00 - 92 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

13. september 2017

Mekling avsluttet:

14. september 2017 kl. 04:00

Resultat fra konflikten
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de godtok forslaget.

Konflikt avsluttet:

14. september 2017

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 12:29

Saken ble opprettet: 25.august 2017 kl. 10:54

Gå tilbake til rikssaker