2017-020

År: 2017     Arkivkode: 315

Overenskomst for ansatte i AUF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Mekler:

Adele Matheson Mestad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. oktober 2017

Plassoppsigelse utløp:

1. november 2017

Forbud nedlagt/sendt:

19. oktober 2017

Plassoppsigelse antall:

43 medlemmer

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:57

Saken ble opprettet: 19.desember 2017 kl. 10:57

Gå tilbake til rikssaker