2017-021

År: 2017     Arkivkode: 315

Mellomoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. november 2017

Forbud nedlagt/sendt:

10. november 2017

Plassoppsigelse antall:

13347 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

8. desember 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

14. desember 2017 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

9 medlemmer

Mekling berammet:

13. desember 2017

Krav om avsluttet mekling:

8. desember 2017

Meklingsfrist:

13. desember 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

14. desember 2017 kl. 01:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 15:08

Saken ble opprettet: 19.desember 2017 kl. 11:19

Gå tilbake til rikssaker