2017-022

År: 2017     Arkivkode: 312

Mellomoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. november 2017

Forbud nedlagt/sendt:

10. november 2017

Plassoppsigelse antall:

Ca. 2960 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

7. desember 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

14. desember 2017 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

61 medlemmer

Mekling berammet:

13. desemeber 2017

Krav om avsluttet mekling:

7. desember 2017

Meklingsfrist:

13. desember 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

14. desember 2017 kl. 01:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 11:35

Saken ble opprettet: 19.desember 2017 kl. 11:35

Gå tilbake til rikssaker