2017-024

År: 2017     Arkivkode: 314

Overenskomst 513 Bristow Norway AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Bristow Norway Flygerforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. november 2017

Forbud nedlagt/sendt:

16. november 2017

Plassoppsigelse antall:

178 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

11. desember 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

15. desember 2017 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

Fra 15. desember 2017

9 medlemmer

Fra 20. desember 2017

60 medlemmer

Mekling berammet:

14. og 15. desember 2017

Krav om avsluttet mekling:

11. desember 2017

Meklingsfrist:

15. desember 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. desember 2017 kl. 06:30

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 11. januar 2018 kl. 15:02

Saken ble opprettet: 19.desember 2017 kl. 09:24

Gå tilbake til rikssaker