2017-025

År: 2017     Arkivkode: 312

Landsoverenskomsten AAF - HK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)

Mekler:

Inger Tellefsen (Østlandet krets)

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. november 2017

Forbud nedlagt/sendt:

20. oktober 2017

Plassfratredelse mottatt:

29. november 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

5 desember 2017 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. november 2017

1031 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 17. november 2017

543 medlemmer

Mekling berammet:

4. desember 2017

Krav om avsluttet mekling:

29. november 2017

Meklingsfrist:

5. desember 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. desember 2017 kl. 16:30

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Partenes enighetsdokument er vedlagt møteboka.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 12:30

Saken ble opprettet: 15.desember 2017 kl. 11:07

Gå tilbake til rikssaker