2018-001

År: 2018     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst i Bane Nor SF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. januar 2018

Forbud nedlagt/sendt:

16. januar 2018

Plassfratredelse mottatt:

21. februar 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 27. februar 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 15. januar 2018

ca 570 medlemmer

Fra 21. februar 2018

15 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 21. februar 2018

33 medlemmer

Mekling berammet:

26. februar 2018

Krav om avsluttet mekling:

21. februar 2018

Meklingsfrist:

26. februar 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. februar 2018 kl. 13:40

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 28. februar 2018 kl. 10:15

Saken ble opprettet: 24.januar 2018 kl. 11:51

Gå tilbake til rikssaker