2018-001

År: 2018     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst i Bane Nor SF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. januar 2018

Forbud nedlagt/sendt:

16. januar 2018

Plassoppsigelse antall:

ca. 570 medlemmer

Mekling berammet:

26. februar 2018

Sist oppdatert: 24. januar 2018 kl. 11:52

Saken ble opprettet: 24.januar 2018 kl. 11:51

Gå tilbake til rikssaker