2018-002

År: 2018     Arkivkode: 322

Opprettelse av overenskomst Bane Nor SF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. januar 2018

Plassoppsigelse utløp:

26. februar 2018

Forbud nedlagt/sendt:

23. januar 2018

Plassoppsigelse antall:

2060 medlemmer

Mekling berammet:

26. februar 2018

Sist oppdatert: 13. februar 2018 kl. 14:21

Saken ble opprettet: 24.januar 2018 kl. 12:03

Gå tilbake til rikssaker