2018-003

År: 2018     Arkivkode: 311

Tariffoppgjøret LO-NHO 2018

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Riksmekler Nils Dalseide og medmekler Kine Steinsvik

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. mars 2018

Forbud nedlagt/sendt:

23. mars 2018

Plassfratredelse mottatt:

3. april 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse, senest kl. 0600 8. april

Plassoppsigelse antall:

Fra 23. mars 2018

164 476 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 11.003 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 5. april 2018

465 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 6. april 2018

366 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 3. april 2018

28.843 medlemmer. Særskilt plassfratredelse for 7.868 medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 2224 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

4. april 2018

Krav om avsluttet mekling:

3. april 2018

Meklingsfrist:

7. april 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

8. april 2018 kl. 15:30

Resultat
Riksmekleren fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble fastsatt til torsdag 27.april 2018.

Godkjent.

Sist oppdatert: 27. april 2018 kl. 12:04

Saken ble opprettet: 23.mars 2018 kl. 14:12

Gå tilbake til rikssaker