2018-004

År: 2018     Arkivkode: 314

YS - NHO hovedoppgjøret 2018

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. mars 2018

Forbud nedlagt/sendt:

23. mars 2018

Plassfratredelse mottatt:

3. april 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 23. mars 2018

28 679 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 265 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 7. april 2018

4.526 medlemmer. Særskilt plassfratredelse for 578 medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten.

Fra 8. april 2018

Plassfratredelsen omfatter i tillegg 231 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

4. april 2018

Krav om avsluttet mekling:

3. april 2018

Meklingsfrist:

7. april 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

8. april 2018 kl. 16:00

Resultat
Mekleren framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboka. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble fastsatt til torsdag 27. april 2018.

Akseptert.

Sist oppdatert: 27. april 2018 kl. 11:51

Saken ble opprettet: 23.mars 2018 kl. 14:32

Gå tilbake til rikssaker