2018-005

År: 2018     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 5 Nettbuss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Fagforbundet, Handel og Kontor i Norge, Forbundet for Ledelse og Teknikk

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. mars 2018

Forbud nedlagt/sendt:

23. mars 2018

Plassfratredelse mottatt:

4. april 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved arbeidstidens begynnelse 9. april 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 23. mars 2018

2631 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 4. april 2018

267 medlemmer.

Mekling berammet:

8. april 2018

Krav om avsluttet mekling:

4. april 2018

Meklingsfrist:

10. april 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. april 2018 kl. 02:00

Resultat
Partene nådde fram til en forhandlingsløsning. Det vises til protokoll vedlagt møteboken.

Godkjent.

Sist oppdatert: 27. april 2018 kl. 09:21

Saken ble opprettet: 23.mars 2018 kl. 14:58

Gå tilbake til rikssaker